Посреднически услуги

​Маркетингово проучване

Подбор на потенциални партньори

Изготвяне на двустранни и/или тристранни договори

Поддържане и дълготрайно посредничество при търговски контакти и/или сделки