Ние предлагаме

Посредничество:

​- Маркетингово проучване на определена сфера на българския и/или полския пазар по желание на клиента.

Ще проучим и прогнозираме за Вас основните тенденции в сферата на Вашата дейност, както и факторите на влияние. Ще структурираме специфичните особености на локалните характеристики на пазара.

– Подбор на потенциални партньори за разширяване на дейността и осъществяване на контакти с одобрените търговски дружества.

Вие искате да разширите своята дейност и търсите още партньори. Ние можем да Ви помогнем като намерим за Вас подходящи потенциални партньори. Ще Ви представим списък на дружествата и с одобрените от Вас ще осъществим контакт. Па ваше желание ще организираме индивидуални и/или групови срещи с техни представители.

– Изготвяне на двустранни и/или тристранни договори

​Ще подготвим сключването на двустранни и/или тристранни договори за реализация на конкретно възложение и ще посредничим до окончателното сключване на договор/договорите между възложителя и съконтрахента му.

​- Поддържане и дълготрайно посредничество при търговски контакти и/или сделки

Познавайки спецификите на българския и полския пазар предлагаме постоянна помощ при поддържане на търговските взаимоотношения.

Регистрация на търговски дружества и клонове

​Управление и организация на фирмена документация