ПРЕВОДИ

Превод от и на български и полски език

Писмени:
– Общински документи, свидетелства за съдимост, паспорти, лични карти
– Учебни документи, медицински свидетелства, имунизационни паспорти, документи от НОИ, НАП, МВР, КАТ, банкови удостоверения, лична кореспонденция, препоръки, CV
– Стандартни фирмени документи, счетоводни баланси, отчети, съдебни решения, нотариални актове, пълномощни, декларации и др.
– Специализирана документация, юридически, технически, икономически, медицински и други текстове

Устни:
– Предлагаме преводи при изповядване на сделки или подписване на документи пред нотариус, при съпровождане, по време на срещи, пресконференции, семинари и т.н.

Забележка: Цената се определя въз основа на преведения текст, а не на текста първоизточник. Една преводаческа страница е равна на 1800 знака с интервали (по БДС). При по-малко от 1800 символа, страницата се закръгля на една.
При бърз или експресен превод цената се завишава съответно с 50 % и 100 %.
За своите постоянни клиенти и при обемни поръчки фирмата предлага отстъпки!