USŁUGI POŚREDNICZE

 

Badania marketingowe

Wybór potencjalnych partnerów.

Przygotowanie umów dwustronnych i/lub trójstronnych.

Podtrzymywanie i długoterminowa mediacja w kontaktach biznesowych i/lub transakcjach.