My oferujemy

My oferujemy:

 Usługi pośrednicze:

– badania marketingowe w konkretnym obszarze  na bułgarskim i / lub polskim rynku.

– pomoc w  znaleźieniu potencjalnych partnerów w Bułgarii do rozwijania Waszej działalności i skontaktowania się z znanymi firmami handlowymi.

Jeżeli chcecie poszerzyć Waszą działalność o rynek bułgarski, my możemy  pomóc, poszukując odpowiednich potencjalnych partnerów. Możemy zorganizować indywidualne i / lub grupowe spotkania z potęcjalnymi partnerami i przygotować  dwustronne i / lub trójstronne umowy.

Przygotujemy umowy dwustronne i / lub trójstronne do realizacji określonego zadania i będziemy pośredniczyli do czasu ostatecznego zawarcia umowy / kontraktów między instytucją zamawiającą, a jej współwykonawcą.

– Możemy pomóc w podtrzymywaniu  długoterminowego pośrednictwa w kontaktach biznesowych i / lub transakcjach.

Znając specyfikę rynków bułgarskich i polskich, oferujemy stałą pomoc w utrzymywaniu relacji biznesowych.

 Rejestracja firm i oddziałów

Zarządzanie i organizowanie dokumentacji firmowej