TŁUMACZENIA

Tłumaczenia z i na bułgarskiego i polskiego języka

Pisemne:

Dokumenty urzędowe, świadectwo o karalności, paszporty, dowody osobiste

– dokumenty edukacyjne, zaświadczenia lekarskie, paszporty immunizacji, dokumenty, certyfikaty bankowe, korespondencja osobista, zalecenia, CV

– standardowe dokumenty biznesowe, bilanse, oświadczenia, orzeczenia sądowe, akty notarialne, pełnomocnictwa, oświadczenia itp.

– specjalistyczna dokumentacja, teksty prawne, techniczne, ekonomiczne, medyczne i inne

Ustne:

– Oferujemy tłumaczenia przy podpisywaniu umów lub podpisywanie dokumentów u notariusza, towarzysząc podczas spotkań, konferencji prasowych, seminariów itp.

Uwaga: cena jest określana na podstawie przetłumaczonego tekstu, a nie tekstu źródłowego. Strona tłumaczenia ma 1800 znaków ze spacjami (pod BDS). Mając mniej niż 1800 znaków, strona jest zaokrąglana do jednej.

Tłumaczenie zwykłe 72 godziny.

Dla szybkiego lub ekspresowego tłumaczenia cena wzrasta odpowiednio o 50% i 100%.

Dla naszych stałych klientów i dużych zamówień firma oferuje zniżki!